logo

Release potential

icon1

SALG

Øg salget med en målrettet indsats med aktiviteter og konkurrencer. Udstik målet og engager salgsressourcerne på en ‘state-of-the-art’ platform.
Mål og beløn den individuelle indsats i hele processen og tilse at målsætningerne nås.

icon2

ADFÆRD

Håndter tusinder af brugere i et personligt community med individuelt målrettede aktiviteter. Ændrer adfærd gennem motivering, måling og belønning af resultater.

icon3

UDDANNELSE

Planlæg og gennemfør individuelle læringsforløb. Brug tekst, video samt billeder og aktiver næste proces ud fra brugerens resultat.

Etabler quick polls eller konkurrencer og gør læring til leg, med dokumenterede resultater.

icon4

KOMMUNIKATION

Få overblik og saml eksternt indhold fra sociale medier.

Lad brugere dele erfaring eller dokumentation gennem tekst eller billeder på lukkede forum.
Giv mulighed for dialog og involvering og motiver samarbejde og loyalitet.

På tværs af platforme